Aktuellt skola


Aktuellt skolaSkolstart ht 2019

Eleverna börjar om höstterminen torsdag den 22/8 klockan 09:00.

Barnen kommer att vara befriade från läxor under sommarlovet men vi vill gärna uppmuntra er att läsa mycket tillsammans med ert barn för att hålla läsningen ”levande”.

 

 

 

Information om idrotten

 

 

F-klass:

Ve 14-24, idrott i vår närmiljö.

 

Åk 1-2:

Ve 14-18, inneidrott på Folkets hus.

Ve 19-24, uteidrott i vår närmiljö.

 

Åk 4-5

Ve 13-18 inneidrott

Ve 19 Ta med cykel och hjälm

Ve 21-24 uteidrott i vår närmiljö

 

 

 

Strövare

En härlig höstdag på Udden är till ända. Eleverna i årskurs F-2 har tillsammans i grupper skapat vackra naturmandalas. Efter barnens önskemål om att läggga upp dessa på hemsidan så fixar vi det såklart. :-)


Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Lars Lundberg,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 076-833 13 13

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Mona Persson

0911-69 66 11.

Telefontid: Fredag 8.00-8.30

samt i mån av tillgänglighet.

 

Ni kan också nå henne via mail: mona.persson@pitea.se

 

Mona finns på skolan:

Ht 2019


 

Vt-2020


 

Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 35

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se

 

PEM hösten 2019

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt.

Tillfällen:

 Med reservation för ändringar!

 

Strövare/utedag hösten 2019


 

Med reservation för ändringar!

 

Bokbussen hösten 2019

28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12


 

Bokbussen våren 2020


 

Julavslutning:


Skolavslutning:

 

Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr11

Arbetsordning - skolledning

Likabehandlingsplan

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet