Välkommen till I Ur och Skur Forsen i Sikfors!

Kreativ, natur- och miljöinriktad pedagogik! Visst låter det bra?!


I fantastiskt idylliska Sikfors ligger I Ur och Skur Forsen vilket är en friskola som erbjuder Friluftsfrämjandets pedagogik från förskolan och upp till årskurs sex.

Verksamhetens grundidé


Barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen året runt. Medvetna pedagoger mynnar ut i att barnens behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Skolan erbjuder små klasser vilket leder till en harmonisk och lugn studiemiljö. Förskolan erhöll certifieringen Grön Flagg 2011, vilket är ett bevis på att vi upplever vatten, skog, och natur tillsammans för en hållbar utveckling.


I Ur och Skur Forsen skola har idag 37 elever från F-klass upp till åk 5. Skolans personal består av 6 pedagoger. På Forsens skola arbetar vi med åldersblandade grupper. Förskolan är indelad i två avdelningar med ca 15 barn i varje grupp. Personalgruppen på förskolan består totalt av 7 pedagoger.


Är du nyfiken och vill veta mer? Ta kontakt med oss. Alla barn är välkomna till vår förskola och skola, oavsett bostadsort! Vi ses!

I Ur och Skur Forsen och Friluftsfrämjandet


Vi på I Ur och Skur Forsen följer Friluftsfrämjandets friluftsskolor som är Knopp, Knytte, Mulle och Strövare. Friluftsskolornas pedagogiska innehåll är anpassade efter barnens ålder där barnen får uppleva friluftsliv året om.


Friluttsfrämjandets mål och grundidé  hittar du via länken nedan.


http://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/

Organisation


Huvudman för I Ur och Skur Forsen är Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, ett aktiebolag med drygt 200 aktieägare, både privatpersoner, företag och föreningar i Sikfors med omnejd.

 

2006 fick Fastighetsbolaget tillstånd från Skolverket att starta friskolan I Ur & Skur Forsen och ett år senare startades även förskolan.


För bolagets verksamhet ansvarar bolagsstyrelsen som sammanträder minst fyra gånger per år. Aktieägarna sammanträder en gång per år vid bolagsstämman. Allt styrelsearbete sker ideellt och ingen aktieutdelning sker. All eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten.

Skolledningen sköter det operativa ansvaret för skola och förskola.


Skolledningen består av rektor, ledamöter från bolagsstyrelsen, pedagogisk personal, föräldrarepresentanter samt till viss del elevrådsrepresentanter. Skolledningen sammanträder minst fyra gånger per år och rapporterar direkt till bolagsstyrelsen.

Rektor och förskolechef ansvarar för den dagliga verksamheten. Rektor och förskolechef är arbetsledare för all pedagogisk personal vid skola och förskola.


Föräldrar - fantastiska krafter!


En mycket viktig pusselbit i vår organisation är föräldrasamverkan. Föräldrarna träffas på föräldragruppsmöten för att diskutera angelägna frågor som sedan förmedlas vidare till skolledning och styrelse. Det finns arbetsgrupper där föräldrar tillsammans hjälps åt att skapa en bra miljö på skolan och förskolan. Det kan handla om allt från att snickra och måla till att plantera träd och blommor. Utan alla ideella krafter skulle inte I Ur och Skur Forsen vara den fina skola och förskola som den är idag!