Förskola

I Ur och Skur Forsens förskola 


Vår profil är att bedriva I Ur och Skurs pedagogik, med läroplanen (Lpfö-18) som grund, där utevistelse är en stor del av barnens vardag. Vårt förhållningssätt är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Vi strävar efter att hela tiden ha barnet i centrum.


Vår förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och vatten vilket gör det lätt för oss att arbeta med upplevelsebaserad pedagogik. Vår förskolegård präglas av många olika "rum" som ger barnens lek tillfällen att ta olika former.I Ur och Skur Forsens friluftsskolor


I vår verksamhet har vi Friluftsfrämjandets friluftsskolor:

  • Skogsknopp för de yngsta barnen (1-2 år)
  • Skogsknytte för de barn som är 3-4 år
  • Skogsmulle för de äldsta barnen (5-6 år).


Under vinterhalvåret får barnen lära sig åka skridskor (Skrinna) och längdskidor (Lagge). Vi har de bästa förutsättningarna! Skogen runt knuten och skidspår och skridskobana på gården!

 

Vårt mål med friluftskolorna är att väcka intresse för friluftsliv, trivas och ha roligt i naturen, att vara aktsam om naturen, att lära känna naturen och att vara ute året runt.

 

Vad vinner vi på uteviselse? Genom att vi dagligen vistas utomhus ger vi barnen både tid och gott om utrymme för lek och rörelse i en naturlig och varierad utemiljö. Naturen ställer inga krav på prestation, utan barnet väljer själv sina utmaningar. Naturen är inte tillrättalagd utan uppmuntrar till rörelse, äventyr och upptäckarglädje.

Glada, starka och friska barn får vi av att vistas i naturen! Det är faktiskt bevisat!


I skogen får fantasin näring samtidigt som motoriken och kroppen tränas. Detta ger barnen en stark självkänsla, bättre koncentration och uthållighet, de blir mindre rastlösa och mer uppmärksamma på omgivningen. Barn som vistas mycket utomhus drabbas dessutom av färre infektioner.Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om vår förskola är du välkommen att kontakta vår rektor Stina på 076-8331577.