Aktuellt skola

Aktuellt skola

 

Idrotten höstterminen 2023

På idrotten behöver eleverna bekväma kläder att röra sig i och bra skor att springa i. Vi är ute i alla väder. Ta gärna med vattenflaska!


När åk 3-5 har idrott på Folkan finns möjlighet till att byta om samt att duscha där, annars duschar man när man kommer hem. Åk F-1 duschar alltid hemma.

Åk 3-5 bör ha med ombyte och innegympaskor när vi har inneidrott på Folkan.


Åk F-1 (torsdagar)

Ve 34 - 51 - Idrott på udden/skolan


Åk 4 - 5 (onsdagar 10.15 - 11.30)

Ve 34 - 51 - Idrott på skolan


Åk 3 - 5 (fredagar 12.45.13.45)

Ve 34 - 45 - Idrott på skolan.

Ve 45 - 47 Idrott inne på Folkan. 


Bad åk 3 - ve 35 - 51 (onsdagar, taxi hämtar kl. 8.45)

Bad åk 5 - ve 35 - 42 (måndagar efter lunch - 13.50)Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Henrik Seeman,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Hanna Undebjörk


Telefonnummer: 0911-69 73 88

 

Ni kan också nå henne via mail:

Hanna.Undebjork@piteå.se


Skolsköterskan finns på skolan:

Hösten 2023

7/9, 5/10, 25/10, 16/11, 14/12


Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 30

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se


Skolpsykolog

Susanne Johnsson

Tel.nr: 070-221 33 00

E-post: info@norrbkognitiva.se

 

PEM hösten 2023

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt, förutom 

Tillfällen: 

13/9, 16/10, 7/11, 30/11


Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag hösten 2023

23/8 - Strövare - Gläntan, 

12/9 - Udden

13/10 - Udden

26/10 - Udden

14/11 - Udden


Med reservation för ändringar!


13/9 - Föräldramöte klockan 18-19


Bokbussen hösten 2023

30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12


Julavslutning:

20/12-2023 på Folkets Hus (kväll)


Med reservation för ändringar!


OBS!

1/9 - Fritids stängt hela dagen - Skoldag som vanligt!

16/10 Fritids stänger klockan 12, öppet som vanligt på morgonen.

8/1 - Fritids stängt hela dagen pga planeringsdag


Skolstart ht 2023

21/8-2023


Skolavslutning vt 2024

12/6-2024


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr22

Arbetsordning - skolledning

Diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet