Aktuellt skola


Aktuellt skolaHej vårdnadshavare på I Ur och Skur Forsen!


På grund av uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skiljer sig direktiven tills vidare åt gällande vilken verksamhet ditt barn tillhör. Anledningen till detta är att elever ska kunna komma tillbaka snabbare till skolan och inte gå miste om undervisning däremot ska barn på förskolan fortfarande stanna hemma vid minsta symtom. Skillnaderna mellan de olika verksamheterna baseras på att vi inte vill bidra till att driva på smittspridningen. Det är stor skillnad i den hygien som barnen i de olika åldrarna kan hantera själva. En elev i skolan förväntas hantera sin egen hygien, så som att snyta sig, hosta i armveck o.s.v, medan ett barn i förskolan inte kan hantera detta. Dessutom är personalen i förskolan mer utsatt för smitta då de hela tiden jobbar väldigt nära barnen. Huvudmannen vill på detta sätt undvika att någon verksamhet måste stänga på grund av sjuk personal.


Fastighetsbolaget Sikforsbygden följer med dessa direktiv även Piteå Kommuns riktlinjer gällande smittspridning för covid-19 i skola och förskola.


Detta gäller om ditt barn går på förskolan:


Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19.


Barn som uppvisar sjukdomssymtom som hosta, feber, halsont, snuva, eller andningssvårigheter, även milda sådana, samt barn som har ett förändrat allmäntillstånd gentemot vad de brukar ha, ska hållas hemma och är välkomna tillbaka till förskolan när de varit helt symtomfria i 2 dygn.


Vårdnadshavare till barn som lämnas på förskolan med ovanstående symptom kommer att bli kontaktade för att hämta sitt/sina barn omgående. Detta för att undvika smittspridning i samhället samt då vi har personer i vår verksamhet som tillhör riskgrupp och därmed kan bli allvarligt sjuka.

 

Detta gäller om ditt barn går på skolan:


Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.


Om inget prov tagits gäller följande:

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. I dom fall barnet har kvarvarande lindriga problem, exempelvis torrhosta och lätt snuva kan barnet återgå till skolan och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Detta upprepas vid varje nytt sjuktillfälle.


Vid ett negativt provsvar:

Återgång till skolan kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

 

Vid ett positivt provsvar:

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

 

Fastighetsbolaget Sikforsbygden hoppas på er förståelse och ert samarbete kring att minska smittspridning. Har ni frågor angående detta kontakta  rektorerna Peter eller Stina.

 

 

Idrotten under höstterminen 2020


F-klass (Åsa):

Tisdagar

Idrott i vår närmiljö.


Åk 1-2 (Isa):

Onsdagar kl 12.15-13.45

Idrott ute i vår närmiljö

 


Åk 3-4 (Isa):

Onsdagar kl 14.00-15.30

Ve 35-43 Idrott ute i vår närmiljö

Ve 45 Teori på skolan efter Strövare

Ve 46-51 Inne på Folkan


Bad i Öjebyn åk 2-3 ve 36-50.


På idrotten behöver eleverna bekväma kläder att röra sig i och bra skor att springa i. Vi är ute i alla väder. Ta gärna med en vattenflaska! De som har idrott på Folkan uppmanar vi att duscha hemma istället för på plats, dels pga av rådande pandemi och dels för att kunna nyttja tiden till idrottsaktivitet.

Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Lars Lundberg,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Mona Persson

0911-69 66 11.

Svarar i mån av tillgänglighet.

Ledig fredagar.

 

Ni kan också nå henne via mail: mona.persson@pitea.se

 

Mona finns på skolan:

Ht 2020

10/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11Vt 2021


 

Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 35

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se

 

PEM hösten 2020

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt.

Tillfällen: 15/9, 15/10, 18/11, 15/12


 Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag hösten 2020

27/8 - Gläntan

6/10 - Udden

4/11 - Udden


Med reservation för ändringar!


Skoljoggen

18/9


Forsens vasalopp Bokbussen hösten 2020Jullavslutning:17/8-2020

Stängt pga planeringsdag


20/8-2020

Skolstart kl 9.00


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr11

Arbetsordning - skolledning

Likabehandlingsplan

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet