Aktuellt skola

Aktuellt skola


Information om sista skolveckan.


Tisdag den 9/6 - Klassens dag

Se kommande sms-utskick från respektive lärare.


Onsdag den 10/6 - Skolans dag

Hela skolan åker till Kalahatten med bilar för en vandring upp på berget.

Avfärd 9.00, tillbaka 13.45. Skolan tar med lunch. De som vill får ta med egen matsäck, även lite go-fika. Kläder efter väder och bra skor som går att vandra i. Ta med sittunderlag och dricka (tex vatten) som räcker för hela dagen. Tänk på att man ska orka bära sin ryggsäck själv.


Fredag den 12/6 - skolavslutning 9.00 - 10.15

Vi välkomnar våra elever utomhus kl 9.00. Klasserna sjunger för varandra och vi hoppas kunna lägga ut sången senare under dagen på länk här på hemsidan. Vi avslutar med att bjuda eleverna på tårta och saft och hälsar sommaren välkommen. 

Taxi och buss avgår efter skolans slut 10.20. 

Meddela om ert barn ska vara på fritids efter skolavslutningen, tack!

Information till skola och förskola om covid-19

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.


Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.


Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.


Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för sina förskolor och skolor. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13. När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisas till Arbetsmiljöverket, www.av.se. Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisas till ordinarie kontaktvägar till förskolan eller skolan. Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.


NY INFORMATION!

Ny information från huvudmannen -  Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, med anledning av Coronaviruset.

Läs bifogat brev nedan.


CoronavirusetVIKTIG INFORMATION!

Ny information från huvudmannen -  Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, med anledning av Coronaviruset.

Läs bifogat brev nedan.


Coronaviruset - information

 

Idrotten under vårterminen 2020


F-klass:

Idrott i vår närmiljö.


Åk 1:

Ve 2-6 Skridskor

Ve 7-12 Skidor

Ve 13-17 Inne på Folkan

Ve 19-23 Idrott ute i vår närmiljö

 


Åk 2-3:

Ve 3-7 Skridskor

Ve 8-12 Skidor

Ve 13-18 Inne på Folkan

Ve 19-24 Idrott ute i vår närmiljö


 

Åk 5-6:

Ve 3-5 Inne på Folkan

Ve 6-8 Skridskor

Ve 9-12 Skidor

Ve 13-18 Inne på Folkan

Ve 20-24 Idrott ute i vår närmiljö 

Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Lars Lundberg,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Mona Persson

0911-69 66 11.

Svarar i mån av tillgänglighet.

Ledig fredagar.

 

Ni kan också nå henne via mail: mona.persson@pitea.se

 

Mona finns på skolan:

Ht 2019

19/9, 10/10, 21/11, 12/12


Vt 2020

16/1, 13/2, 19/3, 23/4, 7/5, 28/5

 

Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 35

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se

 

PEM våren 2020

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt.

Tillfällen: 28/1, 24/2, 24/3, 8/4, 4/5, 2/6


 Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag våren 2020

20/2, 12/3, 8/4, 19/5


Med reservation för ändringar!


Forsens vasalopp

28/2


 Bokbussen våren 2020

29/1, 26/2, 25/3, 22/4, 20/5


Skolavslutning:

Torsdag 12/6


17/8-2020

Stängt pga planeringsdag


20/8-2020

Skolstart kl 9.00


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr11

Arbetsordning - skolledning

Likabehandlingsplan

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet