Aktuellt skola

 Idrotten vårterminen 2024   

På idrotten behöver eleverna bekväma kläder att röra sig i och bra skor att springa i. Vi är ute i alla väder. Ta gärna med vattenflaska!


Åk 3-5 bör ha med ombyte och helst innegympaskor när vi har inneidrott på Folkan. Eleverna duschar hemma.


Åk F-1 (torsdagar)

Ve 2 - 24 Idrott på Udden/skolan/Folkets hus


Åk 4 - 5 (onsdagar 10.15 - 11.20)

Ve 3 - 22 Idrott på skolan


Åk 3 - 5 (fredagar 12.45-13.50)

Ve 2 - 4 Idrott på Folkets hus

Ve 5 - 8 Skridskor

Ve 9 - 12 Längdsskidor

Ve 15 - 16 Folkets hus

Ve 17 utgår pga Talang

Ve 18 Idrott på Folkets hus

Ve 19 Klämdag

Ve 20-22 Idrott ute på skolan

Ve 23 Klämdag

Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Henrik Seeman,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Hanna Undebjörk


Telefonnummer: 0911-69 73 88

 

Ni kan också nå henne via mail:

Hanna.Undebjork@piteå.se


Skolsköterskan finns på skolan:

Våren 2024

18/1, 8/2, 29/2, 21/3, 18/4, 16/5


Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 30

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se


Skolpsykolog

Susanne Johnsson

Tel.nr: 070-221 33 00

E-post: info@norrbkognitiva.se

 

PEM våren 2024

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00.

Tillfällen: 

22/1, 13/2, 11/3, 16/4, 15/5


Fritids stängt från klockan 12 pga palneringsdag:

11/3


Fritids stängt hela dagen pga planeringsdag:

13/6


Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag våren 2024

23/2 - Piteå Ice Arena , 4 bilar behövs

1/3 - Forsenvasan 

27/3 - prel. Lindbäcksstadion, 4 bilar behövs.

11/4 - Sandtaget

20/5 - Udden

5/6 - klassens dag

10/6 - Skolans dag, 4 bilar behövs


Med reservation för ändringar!


Bokbussen våren 2024

17/1, 14/2, 13/3, 10/4, 8/5, 5/6


Skolvslutning vt 2024:

12/6 - 9-11 - på skolgården


Med reservation för ändringar!


Ht - 2024:


19/8 - Planeringsdag - fritids stängt hela dagen


Skolstart - Tisdag 20/8 klockan 9.00


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr22

Arbetsordning - skolledning

Diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet