Aktuellt skola


Aktuellt skolaHej alla vårdnashavare på I Ur och Skur Forsen!

Här nedan kommer en länk med uppdaterad information angående Covid-19. Läs dokumentet för att ta del av Fastighetsbolaget Sikforsbygdens nya beslut angående Covid-19. Tillsammans hjälps vi åt att hålla ut och hålla i!


Beslut om Covi-19
Länkar

 

Schema F-klass

Schema åk 1

Schema åk 2

Schema åk 3-4

Månadsblad F-klass

Månadsblad åk 1

Månadsblad åk 2

Månadsblad 3-4

Matsedel

Ledighetsansökan

Läs-och lovschema

 

 

Idrotten under vårterminen 2021


F-klass (Åsa):

Tisdagar

Idrott i vår närmiljö.


Åk 1-2 (Isa):

Onsdagar kl 12.15-13.45

Idrott ute hela terminen

Ve 2-6 Skridskor (ej ve 4 pga PEM)

Ve 7-12 Längdskidor

Ve 13 Strövare - ute heldag

Ve 15-22 Idrott i vår närmiljö

 


Åk 3-4 (Isa):

Måndag kl 12.15-13.45

Ve 2-6 Skridskor

Ve 7-12 Längdskidor

Ve 13, 15-17 Inne på Folkan

Ve 18-23 Idrott ute i vår närmiljö
På idrotten behöver eleverna bekväma kläder att röra sig i och bra skor att springa i. Vi är ute i alla väder. Ta gärna med en vattenflaska! De som har idrott på Folkan uppmanar vi att duscha hemma istället för på plats, dels pga av rådande pandemi och dels för att kunna nyttja tiden till idrottsaktivitet.

Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Lars Lundberg,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Mona Persson

0911-69 66 11.

Svarar i mån av tillgänglighet.

Ledig fredagar.

 

Ni kan också nå henne via mail: mona.persson@pitea.se

 

Mona finns på skolan:

Vt 2021

4/2, 25/2, 25/3, 29/4


Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 35

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se

 

PEM våren 2021

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt.

Tillfällen: 

27/1, 22/2, 25/3, 20/4, 19/5


 Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag våren 2021

16/2 - Piteå Ice Arena

  5/3 - Forsen Vasan

  ?    - Lindbäcksstadion

31/3 - Sandtaget

12/5 - Udden

  3/6 - Mästarnas Mästare

  8/6 - Klassens dag

  9/6 - Skolans dag


Med reservation för ändringar!


Bokbussen hösten 2021

3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5


Skolavslutning:

10/6-2021


18/8-2021

Skolstart kl 9.00


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr11

Arbetsordning - skolledning

Diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet